ผู้นำโรงงานผลิตชิ้นส่วนโลหะ โรงงานอุตสาหกรรมทั้งในกลุ่ม อุตสาหกรรมทางการเกษตร
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรม อิเล็คทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมก่อสร้าง

สินค้าของเรา

TSP FAB

TSP FAB เป็นบริษัทที่สามารถผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลได้อย่างครบวงจร เราเป็นผู้ออกแบบ และผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ของเครื่องจักร ในงานอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท TSP FAB เรามีความพร้อมในการบริการที่ครบวงจรแบบเต็มรูปแบบ ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ และมีความชำนาญในงาน 

CX-TRACTOR

ซีเอ็กซ์ แทรคเตอร์ หลังจากที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีด้วยสินค้าภายใต้แบรนด์ “ ตรา ง้าว” ในปี 2011 ทีเอสพี กรุ๊ปยังคงสร้างอุปกรณ์ให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเจริญเติบโตของผลผลิตที่มากขึ้น โดยขอแนะนำ ซีเอ็กซ์ แทรเตอร์ (CX-TRACTOR) แบรนด์ที่ตอบสนองอุปกรณ์ต่อพ่วงสาหรับรถแทรคเตอร์ทุกขนาด

ตราง้าว

ตราง้าว ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี สินค้านับแสนชิ้น ผลิตภายใต้ยี่ห้อ ตราง้าว ซึ่งเป็นสินค้าที่พวกเราภูมิใจ และเป็น ที่รู้จักในกลุ่มของเกษตรกรมานาน ด้วยประสบการณ์ที่เราบ่มเพาะมายาวนาน จึงทาให้เราเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยา และยังให้ความสา คัญกับ คุณภาพของสินค้า 

สินค้าและบริการ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์