Shearing & Bending

Shearing & Bending

 

งานตัดกรรไกร ตัดงานได้หนา 22 mm. หน้ากว้าง 3,000 mm.

งานพับขึ้นรูป ชิ้นงานได้หนา 12 mm. หน้ากว้าง 4,000 mm.

โพสต์เมื่อ :
2562-04-09
 3825
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์