Shearing & Bending

Shearing & Bending

Shearing up to Thickness 22 mm.  width 3,000 mm.

งานตัดกรรไกร ตัดงานได้หนา 22 mm. หน้ากว้าง 3,000 mm.

Bending up to Thickness 12 mm. width 4,000 mm.

งานพับขึ้นรูป ชิ้นงานได้หนา 12 mm. หน้ากว้าง 4,000 mm.

โพสต์เมื่อ :
2562-04-09
 331
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์