Research&Development

Research&Development

 

      บริษัท TSP METAL WORKS เรามีทีมงานวิจัยและพัฒนา ที่มุ่งเน้นในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ การหาผลิตภัณฑ์ใหม่ การหาวัตถุดิบใหม่ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น ให้มีต้นทุนที่ถูกลง ให้การทำงานง่ายขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ(Quality) และประสิทธิภาพ (Efficency) ของตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ให้สามารถแข่งขันในตลาดได้

โพสต์เมื่อ :
2562-04-23
 5959
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์