วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท ตั้งเซียะปิงโลหะกิจ จำกัด

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท ตั้งเซียะปิงโลหะกิจ จำกัด

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท ตั้งเซียะปิงโลหะกิจ จำกัด ร่วมมือกับ สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น บริษัทน้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด(มหาชน) สมาคมชาวไร่อ้อยวังน้ำเย็น และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3 จ.ชลบุรีจัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการตัดอ้อยสด ลดมลพิษPM 2.5 โดยใช้รถตัดอ้อย TSP SD TECH ที่แปลงอ้อย ผู้ใหญ่ ปัญญา แสนคำ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอ้อยแปลงใหญ่บ้านหนองผักหนาม หมู่ 4 ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

โพสต์เมื่อ :
2563-05-04
 315
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์