เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

งานประจำ
1 อัตรา
ไม่ระบุ
25 ปี - 35 ปี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
ตามตกลง
1.วางแผนและดำเนินการ เขียนแบบตาม (Drawing) ที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 
2.ออกแบบ เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อรองรับการผลิต
3.ทดลองการผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่ก่อนทำการผลิตจริง
4.ปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์สนับสนุนการผลิต เช่น อุปกรณ์จับยึดอุปกรณ์ของขนย้ายชิ้นงาน อุปกรณ์สำหรับการจัดเรียง เป็นต้น
5.ปรับปรุงและพัฒนา การออกแบบให้เกิดประสิทธิภาพ และต้นทุนลดลง
6.จัดทำรายงานสรุปเพื่อนำเสนอให้ผู้บังคับบัญชา เช่น จำนวนแบบที่ออกในแต่ละเดือน ปัญหาและอุปสรรคในการออกแบบ เป็นต้น
7.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 166
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์