วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรไฟฟ้า

งานประจำ
1 อัตรา
ชาย
25 ปี - 35 ปี
ปริญญาตรี
ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
ตามตกลง
1.ติดต่อและประสานงานกับผู้ผลิตเครื่องจักรเพื่อขอข้อมูลต่างๆ เช่นแบบ Drawing วงจรไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน การซ่อมบำรุงเครื่องจักร
2.วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่ทำให้เครื่องจักรเสีย พร้อมนำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา 
3.จัดทำบันทึกการแจ้งซ่อมเพื่อขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา และส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.ทำการทดสอบเครื่องจักร หลังจากที่ซ่อมบำรุงเรียบร้อยและติดตามลการแก้ปัญหา / ซ่อมบำรุง
5.สรุปรายงานการซ่อมบำรุง และนำเสนอให้กับผู้บังคับบัญชารับทราบ
6.วิเคราะห์และวางแผนในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร
7.งานอื่นๆตามที่ใด้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 152
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์