วิศวกรคลังสินค้า

วิศวกรคลังสินค้า

งานประจำ
1 อัตรา
ไม่ระบุ
25 ปี - 35 ปี
ปริญญาตรี
ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
ตามตกลง
1.วางแผนการลดเวลาในการ Packing และลดเวลาในการหางาน
2.คำนวณต้นทุนค่าขนส่งสินค้าและคลังสินค้า
3.วางแผนการขนส่งสินค้าและคลังสินค้าไม่มีปัญหาคุณภาพจากลูกค้า
4.ช่วยแนะนำการตัดสินใจให้กับผู้บังคับบัญชา
5.แนะนำเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่ใช้ในการขนส่งสินค้า
6.จัดทำ KPI ในการวัดผลของการขนส่งสินค้าและคลังสินค้า
7.จัดทำโปรเจคพัฒนากระบวนการการขนส่งสินค้าและคลังสินค้า
8.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9.จัดทำมาตราฐานในการทำงานสอนงานให้พนักงานมีความเข้าใจในการทำงาน
10.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 138
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์