เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล

เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล

งานประจำ
1 อัตรา
หญิง
25 ปี - 35 ปี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
ตามตกลง
1.บันทึกและแก้ไข สูตรการผลิตลงใน Dynamics D365
2.ประสานกับแผนกต่างๆ ในการจัดเก็บข้อมูล 
3.จัดทำรายงานต่างๆ เช่น รายงาน KPI ประจำเดือน
4.จัดทำเอกสารการนำเสนอในการประชุมรูปแบบต่างๆ
5.จัดเก็บเอกสาร ตามระบบ 5 ส.
6.ควบคุม และดูแลระบบเอกสารในระบบระบบคุณภาพให้เป็นปัจจุบัน
7.แจ้งข้อมูล ข่าวสารให้กับบุคลากรในฝ่ายได้รับทราบอย่างทั่วถึง
8.แจ้งกำหนดการและวาระการประชุมให้กับหน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมประชุมรับทราบ
9.จัดเตรียมการประชุม เช่น จองห้องประชุม เอกสาร เครื่องมือ อุปกรณ์อาหาร และเครื่องดื่ม เป็นต้น
10.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 214
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์